Sveriges 100 Viktigaste
Opinionsledare 
 
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

 Listan analyseras och kommenteras i
det tryckta numret av DSM.

Beställ numret för resp. år här!Sedan 1974 har DSM presenterat vad som kommit att gälla som den officiella listan över Sveriges Viktigaste Opinionsledare - dvs de människor som har särskilt stor betydelse för opinionsbildningen i Sverige. 

Listan har kommit att gälla som den officiella listan över Sveriges viktigaste Opinionsledare och får stor uppmärksamhet i medierna.

Listan är ett resultat av en omröstning i vilken 300 journalister inbjuds att delta. Var och en som röstar har till uppgift att komponera en lista på de 12 personer, som de bedömt ha haft störst betydelse för
opinionsbildningeni Sverige under det närmast föregående året.

De inkomna svaren matas in på dator samtidigt som de poängsätts enligt följande skala:

Den ”hundralista” som blir resultatet av denna omröstning får stor uppmärksamhet i medierna Tidigare listor 2000 - 2006
En förstaplacering

15 p
En andraplacering

12 p
En tredjeplacering

10 p
En fjärdeplacering

9 p
En femteplacering 8 p
etc   
2006


2005


2004

2003


2002


2001


2000

2014