Sveriges 100 Viktigaste
Opinionsledare 
 
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges viktigaste
opinionsledare
20-i-topplistan

online casin
 

 Sedan 1974 har DSM presenterat vad som kommit att gälla som den officiella listan över Sveriges Viktigaste Opinionsledare - dvs de människor som har särskilt stor betydelse för opinionsbildningen i Sverige. 

Listan är ett resultat av en omröstning i vilken 300 journalister inbjuds att delta. Var och en som röstar har till uppgift att komponera en lista på de 12 personer, som de bedömt ha haft störst betydelse för
opinionsbildningeni Sverige under det närmast föregående året.

De inkomna svaren matas in på dator samtidigt som de poängsätts enligt följande skala:
 

En förstaplacering 15 p
En andraplacering 12 p
En tredjeplacering 10 p
En fjärdeplacering 9 p
En femteplacering 8 p
etc   Den ”hundralista” som blir resultatet av denna omröstning får stor uppmärksamhet i medierna Tidigare listor
2000 - 2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(hela 100-listan jämte kommentarer och analys
återges i DSM 1/2006)