DSM Samtal  
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

  

På 1970-talet publicerade DSM en serie OREDIGERADE INTERVJUER, som jag gjorde med då viktiga beslutsfattare och opinionsbildare. Idén med ”oredigerade intervjuer” fick jag i en tid, då den hårt vinklade journalistiken med så kallade ”klippningar” firade ett antal uppmärksammade och av mig ifrågasatta ”segrar”.

Min intervjuteknik kan därför ses som en protest mot - som jag menade - den urartning, som journalistiken med sina ”skjutjärnsjournalister” dessa år undergick. Vad det hela gick ut på var att göra de journalister, som höll i

mikrofonen och som sedan gick och satte sig vid redigeringsbordet eller plockade fram redigeringssaxen, till något slags journalistikens cowboys med rätt att döda. Ibland fick det karaktär av ”massmedial lynchning”, som när en TV-reporter lyckades knäcka ett socialdemokratiskt kommunalråd i Lund. 

Det var inte bara mitt sinne för fair play som reagerade; ett sinne jag vill skryta med att i hög grad vara i besittning av. Det var också en reaktion mot att den här typen av journalistik tränger tillbaka viktig information. Människor har rätt att få veta vad viktiga beslutsfattare och opinionsbildare verkligen tycker, hur de verkligen resonerar, inte bara eller främst hur journalisterna vill att de skall framstå för att journalisterna skall få möjlighet att framstå som de enda med respektabla åsikter och på sätt bygga upp sig som de auktoriteter inte så få av dem de facto lyckats bli. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Min intervjuteknik ställde helt andra krav - vill jag också mena - på mig som intervjuare. Intervjuerna gjordes ju med människor som i rimlig mening var att uppfatta som ”specialister” på de olika områden som intervjuerna gällde. Och förvisso kunde det bli rätt långa intervjuer eller snarare samtal, som jag sedan inte - enligt de givna premisserna - hade möjlighet att knåda fram till ”rapp journalistik”. Men de var informativa i den meningen att de verkligen speglade hur de jag intervjuade tyckte och resonerade.

Några av dessa ”oredigerade intervjuer” fick betydande både uppmärksamhet och genomslag. Kanske den första och samtidigt den längsta, nämligen den intervju jag gjorde en snömoddig decemberdag 1971 med Gunnar Sträng, då finansdepartementet huserade i anspråkslösa lokaler på Storkyrkobrinken. I DSM blev det 7 fullmatade sidor (DSM 12/71). Allt återgavs frånsett vad som gick förlorat vid ett bandbyte under det pågående samtalet. Trots att det blev långt höll det som journalistisk produkt förvånansvärt bra genom att vi båda hade förmåga att uttrycka oss distinkt.

Därefter följde en serie sådana ”oredigerade intervjuer” med i tur och ordning AMS-chefen Bertil Olsson (DSM 2/72), centerledaren Thorbjörn Fälldin (DSM 3/72), Marknadsrådets ordförande Peter Westerlind (DSM 7-8/72), Sveriges Radios styrelseordförande och landshövdingen Per Eckerberg (DSM 9/72). 

I ambitionen att tillföra den svenska debatten, som jag i början av 1970-talet upplevde som fixerad på ett antal slagordsmässigt uttryckta ståndpunkter, lite nya idéer och tankar, gjorde jag sedan i samband med en USA-resa 1973 ett antal ”oredigerade intervjuer” med John Kenneth Galbraith, Philip Kotler, Thedore Levitt och Alvin Toffler. Ingen av dessa intervjuer rönte emellertid någon som helst uppmärksamhet i de svenska medierna. Det enda jag lyckades med var att hjälpa fram en svensk utgivning av Alvin Tofflers bok ”Den tredje vågen”, med vilken Marknadsförbundet sedan kunde presenta samtliga seminarieledare vid den IDÉ-konferens, som ägde rum det år som den svenska utgåvan kom ut. Gott nog. 

I detta nummer av DSM återupptas idén med lite längre intervjuer eller snarare - som även de tidigare intervjuerna ofta haft karaktären av - samtal: DSM-Samtal. Det första i vad jag hoppas skall bli en intressant serie lite på marginalen av det så kallade ”offentliga samtalet” berikande DSM-Samtal har jag haft med en av mina kombattanter i den tidiga ungdomspolitiska debatten, nämligen Ingvar Carlsson.

INNEHÅLL:

DSM-samtal med JK Göran Lambertz (NY) HANS BERGSTRÖM
avgående chefredaktör för DN 
INGVAR CARLSSON 
 f d statsminister
NIKLAS NORDSTRÖM
SSU-ordförande
ANN-SOFIE DAHL
docent vid Försvarshögskolan 
JUTTA RABE 
tysk journalist känd för filmen Baltic Storm
EVA DYRSSEN 
systerdotter till Ivar Kreuger
SVEN RYDENFELT 
professor nationalekonomi 
ANDERS ERIKSSON
DSM-samtal med förre SÄPO-chefen
THORSTEN SENNTON 
tidigare delägare i Advokatfirman Lagerlöf numera oberoende jurist 
GÖRAN JOHNSSON
Metalls ordförande 
ALF SVENSSON 
KD-ledare 
JOHAN NORBERG
publicist
JAN THÖRNHAMMAR 
advokat