Bokbeställningar  
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan
 

 Här är några böcker Du kan beställa via DSM:s hemsida
Vid beställning av bok, skriv bokens titel i meddelandefältet


Beställ genom att klicka på länken: order@dsm.nu


 

Förord

1. Mötet med Göran Windelius
2. De värsta hoten mot mänskligheten
3. Historien om den globala uppvärm-ningen
4. Klimathoten
5. IPCC och NIPCC
6. Climategate
7. Romklubben
8. Agenda 21 och Earth Charter
9. Gröna korset
10. Befolkningshotet
11. Vädermanipulering i ett historiskt perspektiv
12. Geoengineering
13. Chemtrails – vad är det?
14. HAARP, LOIS, LOFAR, EISCAT
15. Chemtrails – i vems intresse?
16. Kemiska, biologiska och vädret som vapen
17. Transhumanism– Att leka Gud
18. Världsbildskrig – mekanisk vs organisk
19. Till sist

Referenslista

Boken kan köpas från förlaget

DSM, Box 99, 563 22 Gränna,
redaktion@dsm.nu

eller från författaren via pia.hellertz@telia.com.

Pris: 180 kr + porto 42 kr

Boken finns också att köpa på Bokus och AdLibrisPris: 180 kr + porto


Pia Hellertz:
Viktig bok som speglar 

Den Svenska Mediacensuren

Läs mer>>>
Pris 140 Skr + porto
Vid en lunch med dåvarande Parisambassadören Carl Lidbom några veckor efter mordet på Olof Palme försökte författaren - Hans Liljeson - få Lidboms kommentarer till det inträffade. Lidboms undvikande svar stärkte Liljesons misstankar om en politisk konspiration.

På detta sätt kom denna lunch att bli utgångspunkt för Liljesons mångåriga forskande om och kring Statsministermordet. Som jurist har Liljeson slagits av den svindlande tanken, att hela mordutredningen alltifrån begynnelsen varit ett spel för galleriet, ett groteskt dubbelspel i regi av osynliga maktavare.

Resultatet och tankar, som Liljesons forskande givit upphov till, redovisas i denna bok, som författaren valt att kalla "Palmemordets hemliga scenario" med undertiteln:"DUBBELSPEL OCH STATSKUPP".
Pris: 180 kr + porto
När den klassiska distinktionen mellan beteende och tal är utsuddade tvingas vi in i ett moras av politisk korrekthet, med ständigt nya krav från höger och från vänster - där befinner vi oss sannolikt nu.

Detta har försvagat nationen Sverige intill den gräns att vi har problem med vår identitet som svenskar. Så upplever Anders Johansson den svenska nutid som inger honom växande bekymmer. I boken "I Landet Censurien" har han samlat ett antal "tänkestycken" som öppnar för reflexion kring vad som mer och mer framstår som en inhemskt odlad svensk kulturkris.

Nu måste vi - innan det är för sent fråga oss: Vad? Varthän? men också: Vad är det vi vill?
Pris: 180 kr + porto
Om Ivar Kreuger är först som sist att säge: Ingen annan svensk har varit först så hyllad och beundrad, sedan så skamligt förtalad och beljugen. Han var en visionernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör i megaklass. Boken "Trippelmordet" handlar om det trefaldiga mordet på Ivar Kreuger: det fysiska mordet, karaktörsmordet och rånmordet.

Vid sin död stod Kreuger inför möjligheterna att ta ett nytt språng mot förverkligandet av sitt stora projekt: Kreugerplanen.

I ett avslutande kapitel tar Jan Gillberg upp ett antal frågeställningar utifrån ett konfrafaktiskt perspektiv:
"om Ivar Kreuger hade fått leva".
Pris: 180 kr + porto
I ett DSM Dokument – ”ESTONIA:s undergång” – av Jan Gillberg redogörs för den vilseledning och den mörkläggning, som svenska myndigheter iscensatt för att svenska folket och världen inte skall få veta vad och vilka, som ligger bakom sänkningen av ESTONIA – dvs det massmord det är frågan om.


”Vad händer med ett samhälle där staten skyddar sig gentemot sina egna medborgare genom vilseledning och mörkläggning?” Det är en av de frågor som diskuteras i boken.Pris: 180 kr + porto
Lars-Jonas Ångström har ägnat en stor del av sitt liv åt att forska om och kring Ivar Kreuger och den svenske finansmannens öde. Med hjälp av Jan Gillberg/DSM har Ångström fått två böcker utgivna - dels den voluminösa och numera utsålda boken ”Därför mördades Ivar Kreuger”, dels ett DSM Dokument med titeln ”Kreuger-Mordet”.

I den senare boken redogör Ångström för mördarens misstag - de misstag som gör det helt uppenbart att det handlade om mord och ingenting annat. Detta DSM Dokument kan du beställa från DSM:s hemsida. Boken kan läsas som den kvalificerade mordutredning, som polis- och rättsväsendet aldrig lät göra.Pris: 120 kr + porto
Christer Isakssons bok ”Perssons Krets” är numera historia i så måtto att Persson inte längre är den som styr Sverige.

Boken har ändå sitt intresse för den som vill informera sig om vilka 50-talet personer, som Göran Persson omgav sig med, då det ännu begav sig.Pris: 220 kr + porto

Förr fanns det betydelsefulla tänkare och författare, som anlade helhetspersektiv på tillvaron med dess både hot och möjligheter. Idag är det i stället "specialisering" och en i medierna fördummande "snuttifiering" som gäller.

En av de sista, om inte den siste, som i vårt land som förenade eminent humanistiskt och teknologiskt kunnande, var den häromåret efter lång tids sjukdom framlidne Sven Fagerberg.

Efter att i flera år ha underhållit ett stimulerande idéutbyte med Sven Fagerberg var det naturligt för Jan Gillberg/DSM att köpa in restupplagan av Fagerbergs viktiga och charmfullt skrivna bok "Tänd alla dina lampor -en bok om livsåskådning och fördjupning". Boken kan beställas från DSM:s hemsida.

I sin inledning till boken skriver Sven Fagerberg: "Vi skall inte förneka det yttre, vår högintressanta, avancerade teknik, men vi måste kombninera den med en fördjupad mänsklighet"
Pris: 240 kr + porto
Krigshistorien känner många segrare. Att segra är dock inte lika mycket värt som att besegra. För att segra krävs strid. Så nödvändigtvis inte för att besegra.

Först och tydligast att utveckla denna tes till doktrin är den kinesiske härföraren Sun Tzu och han gjorde det för närmare 2 500 år sedan. Det sker i vad som sedan kommit att gälla som krigskonstens förstlingsverk - klassikern - "Om krigets konst". Denna klassiker utgavs i svensk översättning 1989 på initiativ av Jan Gillberg/DSM. Sedan återigen 1996 - båda upplagorna är slutsålda men finns att tillgå på biblioteken

Med Sun Tzus tänkande "i bakhuvudet" har Jan Gillberg skrivit en egen "Sun Tzu-bok" anpassad till mediaåldern - en bok på temat: "Kampen om själarna är kampen om makten". Precis som förlagan, är den upplagd som en samling maximer. Bokens titel är: "Sun Tzu i mediaåldern - 287 maximer om att vinna och betvinga opioner".

Det är inte lätt att hitta den i bokhandeln, men du kan beställa den från DSM:s hemsida.