Estonia  
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord

Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken
Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

 
Den 12 september i år är det 12 år sedan ESTONIA förliste, varvid 852 människor omkom. Europas största katastrof i fredstid.

Ännu i dag finns det inte en av Sveriges regering presenterad förklaring till vad som orsakade förlisningen, som bland fackfolk äger tilltro. Sveriges regering har i stället valt:

1) Hänvisa till en Haverikommission som lämnat en orsaksförklaring, som all oberoende expertis totalt underkänt.

2) Att i övrigt lägga locket på - inklusive att ta beslutet att inte bärga fartyget liksom att med maktmedel förhindra dykningar för att få fram bevis för att ESTONIA sprängdes.

När det också genom en av Sven Anér utgiven bok - ”Estonia sprängdes” - visar sig att svenska myndigheter vid dykningar tagit filmer som tydligt visar att skrovet är sprängt - framstår de svenska statsmakternas inklusive regeringens handlande som kriminellt, nämligen i meningen att genom mörkläggning resa hinder för utredning av ett massmord gällande 852 människor.

DSM är den tidskrift som ägnat större utrymme än någon annan tidning eller tidskrift åt dels vad som verkligen hände, dels de egendomligheter genom vilka olika ”aktörer” försökt och försöker förhindra att sanningen om vad som förorsakade ESTONIA:s förlisning skall komma fram i ljuset. Här återges några av DSM:s ESTONIA-artiklar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

   
 
12 år gammal ESTONIA-bok, avslöjande i dubbel mening, DSM 3/2007 NY! 2006-års skandal
DSM 1/2007
Hur man än ljuger har man ändan bak
DSM 1/2007
An Open Letter to the President of Estonia Toomas H. Ilves Regarding the Sinking of Estonia
Öppet brev till ALLIANSENS PARTILEDARE
DSM 6-7/2006
Estoniagate
DSM 4/2006
Den Svenska Mediacensuren: Estoniagate
Exempel 24, DSM 6-7/2006
Den Svenska Mediacensuren: Estoniagate 2
Exempel 25, DSM 6-7/2006
Resultat från sökning på LIBRIS
DSM 6-7/2006
Kent Härstedt när minnena var färska
DSM 6-7/2006
Ny bok 1 om ESTONIA: "The Hole"
DSM 5/2006
Ny bok 2 om ESTONIA: Estonias undergång
DSM/5/2006
Utdrag ur boken: Estonias undergång
DSM/5/2006
När sanningen sätts i fängsel
DSM 4/2006

E-S-T-O-N-I-A Nu träcker sanningen om massmordet DSM 1-2/2005

Free woice of Sweden
Who Kidnapped Captain Avo Piht? DSM 1-2/2005
Free Voice of Sweden:
Military Shipments Confirmed DSM 1-2/2005
Free Voice of Sweden:
”The biggest fraud in maritime history”
DSM 1-2/2005
Massmordet
DSM nr 5/2004
Kravet på sanningskommission blev aldrig diariefört? DSM nr 5/2004
ESTONIA- 10 års mörkläggning
DSM nr 5/2004
Sven ANÉR samtalar med ROSENBAD om  ESTONIA
DSM nr 2-3/2004
BILDBEVISET ESTONIA SPRÄNGDES
DSM nr1/2004 
Rabe-hatet  i svenska medier - nu också med rasistiska bitoner DSM nr 6/2003 
EXKURS ESTONIA
DSM nr 4-5/2003
Aleksander Einseln: "They say I sank Estonia"
Den olösta frågan om M/S Estonias undergång
ger Sverige ingen ro

Den Svenska Mediacensuren Exempel 13
DSM nr 4-5 2003
Riksdagen och Estonia
DSM nr 3/2003
Desinformationen fortsätter
DSM nr 3/2003
Ny ESTONIA-bok väjer undan för det EXTRAORDINÄRA
DSM nr 3/2003
Riksdagsmörker över Estonia
Den Svenska Mediacensuren Exempel 10
DSM nr 3/2003

Estoniafilm spränger Tystnadsmuren
DSM nr 5-6/2002
Finns det frågor då pressfriheten är satt ur spel?
DSM nr 4/2002
Överlevande VITTNEN behandlades som KRIMINELLA
Den Svenska Mediacensuren, exempel 6
DSM nr 4/2002
Maktens lögn om M/S ESTONIA
Den Svenska Mediacensuren, exempel 5

DSM nr4/2002 
ELA kräver Sanningskommission om Estonias förlisning, DSM nr 4/2002
Reflexioner
DSM nr 4/2002
HELJE KASKEL ordförande i ELA
DSM nr 4/2002
ESTONIA: apropå en i Tyskland just utkommen bok 
DSM nr 4/2002
Estoniagate: Tyckt & Sagt
DSM nr 3/2001
Vem är Vem och Varför
DSM nr 3/2001
När hände vad? Timmarna före och efter Estonias förlisning (anges i estnisk/finsk tid)
DSM nr 3/2001
Fallet M/S ESTONIA:Tystnads-Konspirationen
DSM nr 3/2001
Att skydda de ansvarigaför massmordet viktigare än att följa demokratins spelregler