Ivar Kreuger
 
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

 

 The Editor of DSM Jan Gillberg
gives his comments to an article
about Ivar Kreuger
just published in The EconomistTo
The Chief Editor
The Economist
25th St Jame¹s Street
LONDON SW 1A 1HG


Sir,

Already during the immediate hours after Ivar Kreuger's death, a number of,
as it turned out baseless, statements were spread around, making indelible
the notion that Kreuger had ended up in an untenable situation and therefore
shot himself.

With the enclosed comment to the article "The Match King", The Economist,
December 22, 2007, I wish to convey what later days? research has made
obvious, namely that Kreuger couldn?t possibly have committed suicide. The
evidence displayed in my book "Trippelmordet", The Tripple Murder, (pages
30-31) is proof enough that Kreuger was assassinated. (On page 33 there is a
photo of the weapon with which he was killed ­ he was stabbed to death.)
Further evidence that the story about Kreuger shooting himself is nothing
but an enormous fake is to be found abundantly in the books by Lars-Jonas
Ångström and Sven Olof Arlebäck, to which I refer in my comment.

Sincerly,Jan Gillberg
Editor of DSM

Ivar Kreuger a Genius and a Peacemaker


There is something schizophrenic about the posthumous reputation of Ivar
Kreuger, which has nothing to do with the man himself. It?s true that Ivar
Kreuger was a peculiar but nonetheless a sterling character, as those who
got to know him bear witness to. It?s the story of what happened on the
morning of March 12, 1932, when Ivar Kreuger was found dead in his Parisian
flat, which is one big schizophrenic fake.
After the publication of Robert Shaplen?s ²Kreuger, Genius and Swindler²
in 1958 ­ the book referred to by the Economist ­ later days? inquiries have
revealed that not only was Kreuger murdered, the Kreuger group was also
about to cash in enormous revenues after having, thanks to its tenacity,
gone through a liquidity crisis at the turn of the year 1931-32. Within days
or a few weeks the bear-attackers and speculators were going to be forced to
buy back the Kreuger stocks they had sold through uncovered short selling
operations. In such a situation Kreuger would be the one who set the value
of the shares they have to pay. Economically strengtened, he would have been
able to finish the deal with the Italian bond loan and go ahead with the big
German loan, which might have speeded up the German economy and thereby made
it more difficult for Hitler to get into power.
The assassination of Kreuger naturally caused violent falls in rates,
but this doesn?t say anything about the solvency of the Kreuger group.
Kreuger researchers such as Lars-Jonas Ångström (²Därför mördades Ivar
Kreuger², The reason why Kreuger was murdered, 1990) and Sven Olof Arlebäck
(²Kreugerkraschen ­ storbankernas verk?², The Kreuger Crash ­ the Work of
the Big Banks?, 2000) have demonstrated that the so called Kreuger Crash was
a construction and a part of the robbery of Kreuger assets which followed
after the assassination.
For example, Ivar Kreuger owned a considerable number of property in
central Berlin, worth several billions of dollars. In the US, Kreuger had ­
through fronts ­ built up an entire property empire. Nothing of all this is
accounted for in the bankrupt?s estate, a fact which makes it a
falsification. Deutsche Bank in Franfurt devalued assets with Kreuger
majority to nothing. Also, let us not forget the big number of Kreuger
companies that survived the artificially created crash ­ for example
Boliden, Cellulosabolaget, L M Ericsson, Hufvudstaden, Tändsticksbolaget etc
- the very companies which later to a great extent supported the Swedish
welfare progress, and which are still pillars of the Swedish economy.
It?s difficult to understand how Ivar Kreuger under such a short time
could achieve so much, even for the development long after his death. In
this context The Economist does justice to him calling him a Leonardo da
Vinci in his branch.
To me March 12, 1932, appears as a dividing line in the history of
mankind, comparable to January 30, 1933, when Hitler came into power. Had
Kreuger not been put out of the way he would have continued acting as a
healing power in the badly wounded Europe after World War One, as he was not
only a pecuniary matador but also the most prominent European peacemaker
until his untimely death.

Jan Gillberg
Former Executive Director of the Swedish Marketing Federation,
Today editor of the Magazine DSM
DSM och KREUGER

DSM har under årens lopp publicerat ett stort antal artiklar på temat Ivar Kreuger. Det är artiklar som motsäger vad som redan timmarna efter att Kreuger hittats död torgfördes som ett självmord liksom att Kreugerkoncernen befunnit sig i djup kris. Ett torgförande som utgick från ett antal fullständigt grundlösa uppgifter men som på ett anmärkningsvärt sätt lyckats leva kvar som ”den officiella sanningen”.
       
Allteftersom DSM-artiklarnas tillkomst har nya fakta bringats i dag. En del av dessa har givits tolkningar som ytterligare fakta ger anledning till omtolkning.
       
Ett exempel på detta är upptäckten av av det telegram, som visar att bankiren Carl Frisk ganska exakt 24 timmar innan mordet lördagen den 12 mars 1932 på Ivar Kreuger överförde i dagens penningvärde 400 000 kronor till ryssen Leon Birthschansky. Det gav upphov till tolkningen, att det var Birthschansky som utförde mordet. Detta är en övertolkning.
       
Leon Birthschansky var konsthandlare och säkerligen inte den ”specialist” som utförde mordet. Men det finns grund att anta, att Birthschansky var en mellanhand för förmedlingen av ”arvodet” för att få ”mordtjänsten” utförd.
       
Det kan också vara vanskligt att mer exakt försöka precisera Carl Frisks roll. Att Frisk överförde vad som torde ha varit ”arvodet” och sedan redan på söndagen kl 13.40 telegrafiskt överförde ett ännu större belopp (i dagens penningvärde 5 miljoner kronor = sannolikt budget för att muta fransk polis och franska myndighetspersoner) gör dock inte Frisk till ansvarig för beslutet att låta mörda Ivar Kreuger. Det beslutet togs helt säkert på en betydligt högre nivå - dessutom utan möjlighet för svensk påverkan. Den svenska inblandningen vad gäller själva mordet - det fysiska mordet - torde snarast vara ett villospår.

                       
Detta är frågeställningar som tas upp i den bok
Jan Gillberg utkommer med i slutet av april månad 2007.
Boken - ”Trippelmordet”
(det fysiska mordet, karaktärsmordet och rånmordet på Ivar Kreuger) - är på omkring 200 sidor.

Priset är 180 kronor plus porto. Den kan förbeställas på: order@dsm.nu

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
  Never give up
DSM 3/2007
OM Ivar Kreuger hade fått leva
DSM 3/2005
En stor vändpunkt  i  livet
DSM 3/2005
Åsa Linderborg skämmer ut Det Svenska Forskarsamhället, DSM 3/2005 Mordet på Ivar Kreuger
Mest sannolika händelseförloppet
, DSM 3/2005
Svenska Tändsticks AB fram till Ivar Kreugers död
Ekonomisk katastrof eller succe?
DSM 3/2005
Maria-Pias förlorade heder
DSM nr 2-3/2002
Hans Villius mediastatens HÄVDATECKNARE
DSM nr 2-3/2002
Ville Ilja Ehrenburg varna  Ivar Kreuger och Världen?
DSM nr 1/2001
Också karaktärsmord är MORD 
DSM nr 2/2001
Karaktärsmordet
DSM nr 2/2001 
Tack för alla tips och uppgifter  om Ivar Kreuger och hans öde! DSM nr 2/2001 Resumé & sensmoral
DSM nr 2/2001 
Presshistoriens största & skamliga FÖRTALSKAMPANJ
DSM nr 1/2001
Gråberg och Tystnaden
DSM nr 1/2001
Rapport Paris
DSM nr 5/2000 
Uttalande av Eva Dyrssen
(den 20 september 2000 i Paris)
Om jag hade varit opponent:
Jan Gletes Kreugerforskning DSM nr 5/2000
Riksbankens jubileumsfond
DSM nr 5/2000
Den totala trolöshetens ohämmade triumf
DSM nr 5/2000
Hur DSM:s avslöjanden om MORDKOMPLOTTEN som förändrade världen förvandlades till en ICKE-NYHET
DSM nr 5/2000
Mordet på Ivar Kreuger:
Komplott som förändrade världen
DSM nr 4/2000

Sveriges två största i modern tid:
Alfred Nobel och Ivar Kreuger 

DSM nr 4/2000

Om Ivar Kreuger
DSM nr 4/2000
Personligt porträtt
DSM nr 4/2000 

Mordet
DSM nr 4/2000

Mördaren
DSM nr 4/2000
Mordvapnet
DSM nr 4/2000
Vem var Carl Frisk?
DSM nr 4/2000
Så mördades Ivar Kreuger
DSM nr 4/2000
Desinformationen
DSM nr 4/2000 
Vad säger Jarl Torbacke?
DSM 1/2001
Uppdragsgivarna
DSM nr 4/2000
Rånet
DSM nr 4/2000
Offren
DSM nr 4/2000
Rättsstatsförfallet
DSM nr 4/2000
1932 års Revolution
DSM nr 4/2000
Källor och spår
DSM nr 4/2000 

Björn Gäfvert:
Kreuger, Riksbanken och Regerigen
DSM nr 4/2000

Hans Alfredsson: ”Ivar Kreuger har tydligen fortfarande sina fiender...”  DSM nr 4/2000 Jan Gillberg: ”... och till detta kommer alla dessa desinformerande legoskribenter” DSM 4/2000
Berättelsen om hur jag blev övertygad om att
Ivar Kreuger mördades
. DSM nr 3/2000
DSM-samtal med Eva Dyrssen
DSM 3/2000