Jan Gillberg
 
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
veriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan


 

 Med åren har det blivit mycket ”Jan Gillberg” i DSM. Om detta skrev Jan Gillberg för några år sedan i
(DSM 5/2001). Och han förklarade varför det blivit på det sättet.

Om ”Jan Gillberg” själv har det dock inte skrivits mycket. Därför har det blivit fritt fram - alldeles för mycket fritt fram - att i karaktärsmördande syfte teckna en bild ägnad att framställa  ”Jan Gillberg” som någon som i den allmänna debatten skall förtigas.

Söker man på nätet får man ”veta”, att han är ”högerextremist” och de som förmedlar denna bild är
Dan Josefsson på tidningen ETC, Susanne SjöstedtTidningen Ångermanland och någon som heter Mattias Axelsson bosatt på Högsbohöjd i Göteborg. Dan Josefsson har också kryddat sitt ”porträtt” med några historier utan minsta sanningshalt och vars uppenbara syfte är att framställa denne ”Jan Gillberg” som en person inte värd någonting annat än ringaktning.
                
Detta har fått genomslag resulterande i att DSM numera  sällan citeras eller uppmärksammas i andra medier. Vem vill eller vågar åberopa någon som – låt vara i uppenbart illasinnat syfte - åsatts etiketten ”högerextremist”? Vem vill riskera att på McCarthyvis bli ”associerad” med en sådan?

Vad att göra?

 Detta har aktualiserat frågan: VAD ATT GÖRA?

För att bemöta Dan Josefssons et consortes nidskrivande öppnas här ett ”fönster”, under  vilket DSM:s hemsida återger ett antal äldre artiklar, som på ett mer personligt sätt ger en bild av vem Jan Gillberg är och vad han står för.

Dessutom har Jan Gillberg skrivit vad han kallat ”Min berättelse”, som finns publicerad i DSM 2-3/2006. Denna berättelse - en mycket personligt hållen berättelse på hela 21 sidor - kommer INTE att läggas ut på hemsidan.

Berättelsen avslutas med en förklaring till varför den tillkommit, som lyder:

Därför har jag skrivit detta: 

Vad jag här nedtecknat är bara en ramberättelse till något, som skulle kunna fylla en hel bok. Mycket - det mesta - har inte kommit med eller ens blivit antytt.

Varför skriver jag detta? Att på det sätt som nu sker ”lämna ut” mig (och andra) är egentligen mot min natur. Jag har aldrig tyckt om att ”synas” och nu visar jag plötsligt upp mig med alla mina sårigheter.

Det finns flera olika svar.

Ett är att jag nyligen blev påmind om att en dag kan allt vara slut. Jag skulle ge mig iväg utomlands - lämna Gränna för ett par veckor. Hade kvällen innan fulltankat bilen och gjorde före avfärden en nostalgisk tur lite runtom - till kyrkogården där mina morföräldrar ligger begravda och till hamnen. Hörde ett klapperljud baköver - ett ljud som dock försvann när jag ökade farten. Körde upp till Bröderna Vadstens verkstad.

Det visade sig sedan att en bit hårdplast kommit att ligga och slå mot hjulet. Det visade sig också att bensintanken läckte och det just i anslutning till hjulet med den uppvikta biten hårdplast. Vad hade hänt? Friktionen hade vid en stunds snabb körning skapat en sådan hetta, att det börjat brinna och det i anslutning till den läckande bensintanken. Vad som sedan hade hänt är lätt att inse.

Jan, som det hade ställts så många förväntningar kring,  skulle vara borta och då som enda ”avtryck” lämna en bild, som skapats av Dan Josefsson et consortes - en bild ihopsnickrad av lögner och perfiditeter, den enda bild som finns att tillgå på det allsmäktiga ”nätet”.

Ett annat är att jag nyligen i ett djupt personligt sammanhang blev smärtsamt påmind om hur mitt värde som människa devalverats, något som i sin tur påminde mig om hur allt som såg så bra ut plötsligt och brutalt kraschade vid den där lunchen på Riche och hur det ena sedan lagts till det andra. Det skapade ett slags överlevnadsbehov - ett behov att i varje fall försöka sätta ett ”avtryck”,  som är mitt eget.          

                                                                                                                                       
Jan Gillberg


Övriga artiklar:

Också en historia
(DSM2/2001)

Reserve personelle
(DSM 6/1999)

Svart på vitt
(DSM 1-2/1985)

Samtal med Jan Gillberg (1)
(DSM 4/1976)

Samtal med Jan Gillberg (2)
(DSM 5/1976)