Samhällsupplösarna  
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

 
Ständigt blir vi påminda om hur det svenska samhället krackelerar. Det är inget som sker av sig själv. Bakom krackelerandet finns ”krafter” och bakom ”krafterna” finns människor. Olika människor som bedriver förstörelsearbetet på olika håll. Tillsammans håller de på att driva samhället mot upplösning.

När DSM i en serie artiklar presenterar ett antal personer, som med läsekretsens hjälp valts ut som ”Sveriges Ledande Samhällsupplösare”, är den bakomliggande idén att ge den pågående samhällsupplösningen ”ett ansikte” och på det sättet göra den mer gripbar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Samhällsupplösare Nr 1
Anders Gerdin
Samhällsupplösare nr 6:
Gudrun Schyman
Samhällsupplösare nr 2:
Otto Sjöberg
Samhällsupplösare nr 7:
Integrationen
Samhällsupplösare nr 3:
Christina Jutterström
Samhällsupplösare nr 8:
K.G. Hammar (avgående ärebiskop)
Samhällsupplösare nr 4:
Linda Skugge
Samhällsupplösare nr 9:
Mona Sahlin
Samhällsupplösare nr 5:
Vem är Robert Aschberg?