Vad är DSM?
 
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Länken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

 Kort historik:

DSM utkom med sitt första nummer i juni 1945. Direkt efter krigsslutet. Sverige liksom omvärlden stod inför ett avgörande vägval: Skulle landet välja Planhushållning eller Fri Marknadshushållning?

I DSM:s första nummer skrev Bertil Ohlin en programartikel kallad ”Propaganda för ett fritt näringsliv”.

Efter att sedan 1969 varit VD i Sveriges Marknadsförbund och DSM:s ansvarige utgivare, förvärvade
Jan Gillberg
utgivningsrätten 1981.

Redan under ungdomsåren var Jan Gillberg engagerad deltagare i den svenska samhällsdebatten Först som ordförande i Högerstudenterna och redaktör för Sveriges Konservativa Studentförbunds organ Svensk Linje, Sedan som utgivare av den partipolitiskt fristående tidskriften ORIGO.

När Yngve Holmberg blev högerpartiets/moderaternas pariledare lämnade Jan Gillberg partiet och har sedan dess varit ”partilös”.

I DSM 2-3/2006 skriver Jan Gillberg om hur vi i Sverige fått en åsiktsfascism uppbyggd genom en institutionalisering av vissa åsikter och åsiktsmönster samtidigt som andra åsikter och åsiktsmönster blivit överröstade och undanträngda. Å ena sidan dominans. Å den andra marginalisering.

På detta sätt har det byggts upp en hierarki av ett med tiden alltmer auktoritärt slag, där den dominerande åsiktsbildningen strävar mot monopol, att bli allenarådande.          
      

I Sverige har utvecklingen mot åsiktsfascism kommit längre än i något annat land med demokratiska traditioner. Och som all fascism har också åsiktsfascismen sina medlöpare och nyttiga idioter.

DSM - DebattSanningssökandeMediakritik - ser som sin främsta uppgift att bekämpa denna åsiktsfascism - både den synliga och den fegt smygande.

Debatt 
S
anningssökande
Mediakritik.