Värstingjournalistiken  
Startsida
Vad är DSM?
Jan Gillberg
Kontakta oss
Länkar
Den Talande Falken
Prenumerera
Beställ lösnummer
Beställ böcker
Ivar Kreuger
Estonia
Politiska mord
Enpartistaten

Välfärdsstaten
mot vägsände

Värsting-
journalistiken

Free voice of
Sweden

DSM-samtal
Sveriges Viktigaste
Opinionsledare
Hundralistan

online casin
 

 VÄRSTINGJOURNALISTIKEN är ett nyord som DSM givit upphov till.
   
Denna avart av journalistik uppmärksammades i en större artikel i DSM 3/2003. De värsta exemplen på värstingjournalistik kunde hämtas från EXPRESSEN men AFTONBLADET låg inte långt efter.
   
Detta är frågor som DSM aktualiserat i sin granskning av VÄRSTINGJOURNALISTIKEN:

•  Vad är det för människor som formas genom den påverkan som VÄRSTINGJOURNALISTIKEN
ständigt utsätter människorna för?

•  Vad är det för samhälle vi får 
(och för den delen redan har)?

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Otto Sjöberg ett fall för JK Gerdin ger sig INTE
KO skyddar SKOJERIET i löpsedelsreklamen

VÄRSTINGJOURNALISTIKEN och SJÄLVSANERINGSHYCKLERIET

Värstingjournalistiken
DSM nr 4/2004
VÄRSTINGJOURNALISTIKEN:s Nr 1
DSM nr 4-5/2003
Hur påverkas barnen av VÄRSTINGJOURNALISTIKEN?
DSM nr 3/2003

2002 års värstingvinnare: EXPRESSEN
DSM nr 2/2003